Translate

söndag 10 maj 2015

Första CES ringmärkningen gjord

Välkommen tillbaka! den här lövsångaren Phylloscopus trochilus ringmärktes 17 maj 2013. 

Nu är vi igång 2015! En fin kväll som kom igång trots ändring av dag och att några kastat iväg våra ringmärkarstolpar. Allt löste sig och 23 fåglar fastnade i näten. Roligast var de 3 återfynden. En entita och två lövsångare. Entitan håller nog till i området hela året . Den märktes  13.8 2013 av Marcus Nygårds, som årsunge. Hen är alltså 2 år. 
Den ena lövsångaren märktes 15 juli 2014 av Jeanette och var redan då minst 1 år gammal. Även den minst 2 år. Det tredje återfyndet var lövsångaren ovan, som var adult våren 2013, ringmärkt av Johanna G. Alltså är den minst 3 år gammal. Fantastiskt att den troligen har passerat Medelhavet och Sahara 6 gånger. En överlevare! Ännu mer fantastiskt att den hittar tillbaka!!

Linnea släpper årets första  ringmärkta fågel, en hona sävsparv Emberiza schoeniclus.
Sävsparv och lövsångare blev dagens vanligaste fåglar med 9 st av var. Det följer statistiken för Kyrkbytjärn., Lövsångaren är vår klart vanligaste fångade fågel, följd av sävsparv.
Mer sävsparvsläpp, denna gången av Hans Ers.

Ännu en Afrikaflyttare. Denna svarvita flugsnapparhanen Ficedula hypoleuca har bara bytt ryggfjädrarna för att bli vacker till vårens parning. Märk skillnaden i de solblekta bruna fjädrarna. 

Jag var helt inställd på att vi skulle fånga svartvit flugsnappare, svarthätta och rödstjärt  denna majdag. En av var av de första två, men rödstjärten uteblev. 
Ännu en lövsångare med gammal ring. När märktes den? Jeanette ser frågande ut, Magnus, vår ständiga sekreterare och i bakgrunden Inger och Anders.
Kan det vara jag eller Jeanette som märkte lövsångaren Phylloscopus trochilus förra året. Eftersök visade att det var Jeanette som satte ring på den 15 juli 2014. Då ruggade den för fullt och hade häckat här vid Kyrkbytjärn. Otroligt att den hittade tillbaka!

Och ett till sävsparvssläpp. Tilda och Viktor ser på när Glenn ska låta den flyga
En svarthättehane Sylvia atricapilla som är ca 1 år gammal.


Gymnasieeleven Marcus fick en stunds undervisning om flyttningsstrategi och miljöindikatorer.
En gransångare Phylloscopus collybita blev det också. Kul med vårfynd.
En del av kvällens team - Glenn, Tilda, Linnea, Lennart, Jeanette, Filip, Jonatan och Johannes
 Denna smygstart av fågelskådningens dag blev lyckad och det är en glädje att se så många som kan plocka fåglar numera. Jag och Jeanette kunde i lugn och ro ringmärka  och låta Johannes och Jonatan ta över plockningen. Tornet besöktes idag av 17 personer.

Första CES ringmärkningen  9 maj 2015 gav 23 fåglar av 7 arter
Art
Adult
 Juvenil
Kontroll
Svarthätta Sylvia atricapilla
1
Gransångare, Phylloscopus collybita
1
Lövsångare, Phylloscopus trochilus
7
2
Sv.v.flugsnappare Ficedula hypoleuca
1
Entita Parus palustris
1
Bofink  Fringilla coelebs
1
Sävsparv Emberiza schoeniclus
9
SUMMA    23
20
3

Nästa gång är satt till 17.5. Jag är på Ottenby fågelstation, men troligtvis håller Jeanette ställningarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar