Translate

måndag 23 juli 2018

27 juli, en "normal" märkkväll


Gamla och unga vid CES-ringmärkning nr 8. Äldst var kanske sävsparven  Emberiza schoeniclus, med sina minst 4 år. Han märktes 2015 som 2+. Övriga på fotot är  dagens ringmärkarteam Sophie, Tysk Jan, Ingrid och Lalo.
En varm kväll som gav 24 fåglar av 14 arter, se längst ner. Slarvigt nog hade jag glömt att fylka på ringstorlek 4 och naturligtvis fick vi en hel del trastar just ikväll. Hela tre fåglar, två koltrastar och en björktrast, fick släppas omärkta. 
Första fågeln för dagen var en juvenil järnsparv  Prunella modularis. Inte så vanligt vid vår CESplats vid Kyrkbytjärn som ligger längs Sörboån i jordbrukslandskap. Järnsparvar är utpräglade skogsfåglar. 

Glada att ännu en ung skata Pica pica, infångades och förseddes med ring. Som traditionen bjuder så får en gästande ringmärkare äran att sätta på ringen. Denna gång Sophie Ehnbom från Falsterbo fågelstation.  Varför jag blir glad, jo de tar andra småfåglar i näten, men har de en gång fångats så är de så kloka att de inte går i näten igen. 
Humlan och Lalo tog en tur i kohagen för att leta efter ruggande gåspennor till kaligrafiskrivandet. Tyvärr kom de tillbaka med beskedet att de sett över 30  döda skrattmåsar på fältet. Vad kan det bero på? Värmen, parasit, rovdjur?

Dagens sista fågel blev en grann gulsparv Emberiza citrinella. Den var i full ruggning, men den gula färgen  lyste fint. Man förstår det latinska namnet!
OBS - i ringmärkarschemat står det fel datum. Kommande märkning sker på torsdag 26.7 mellan kl 16-21.

CES-märkning nr 8, den 12 juli gav 24 fåglar av 14 arter enligt nedanstående. Fåglar i parantes var de som släpptes utan ring.

Art
Adult
 Juvenil
Kontroll
Järnsparv Prunella modularis

1

Rödhake Erithacus rubecula


5
Koltrast Turdus merula
(1)
(1)
1
Björktrast Turdus pilaris

(1)

Taltrast, Turdus philomelos

1

Rödvingetrast Turdus iliacus
1


Trädgårdssångare Sylvia borin
1
2
1
Lövsångare, Phylloscopus trochilus
3
1

Blåmes Parus caeruleus

1

Talgoxe Parus major


1
Nötväcka Sitta europaea


1
Skata Pica pica

1

Bofink  Fringilla coelebs

1

Gulsparv Emberiza citrinella
1


Sävsparv Emberiza schoeniclus


1
SUMMA               24 (27)
6
8
10

måndag 2 juli 2018

Kylig morgon men fint fågelflöde 30 juni

Kul med en kärrsångare Acrocephalus palustris, på samma plats där vi tagit arten tidigare år.
 Jag kom först vid 06:30 och möttes av ett kylslaget gäng i tornet. Det var isande nordanvindar som låg på i tornet så vi flyttade snabbt ner på backen.
De hade redan hunnit märka och kontrollera över tio fåglar på första rundan, ungfåglarna är nu ute och rör sig i buskarna. Slutsumman blev samma som förra gången med 45 fångade fåglar varav 17 var juvenila. Hela 16 kontroller, men de flesta från i år eller förra året, men en entita var från 2016. Jag har ännu inte hunnit kolla alla.
Jennie, Jeanette och Tysk Jan som tinar upp i solen när vi flyttat ner i lä. 
Herr och fru grönsiska  Spinus spinus, hanen till vänster och honan till höger. Jennies gröna naglar gick inte i samma gröna ton...
Skata Pica pica. 
 Den här unga skatan fångade vi som tur är i nätet. Har de en gång fångats så håller de sig borta från näten. Den här fulingen hade hunnit kalasa på en ung sävsparv innan vi fick tag i den. Puh, nu hoppas jag vi slipper mer kalasande. Men skator ska ju också ha mat, men helst inte ur våra nät.

När näten var nedtagna fick jag och Tysk Jan äntligen en stund att skåda ut över Kyrkbytjärn. Och se, där gick en svartsnäppa i sommardräkt tillsammans med en kärrsnäppa och en brushane ute på banken. Vemodigt att se, de är ju på väg söderut inför vintern...
Svartvit flugsnapparungar Ficedula hypoleuca
I söndags 1.7 avslutade jag holkmärkningen vid Roxnäs genom att märka de två svartvita flugsnapparhäckningar vi fick i år. Tyvärr gick en häckning åt fanders och äggen lämnades tidigt. ) stycken ungar, feta och fina flyger snart ut med en ring på foten. 
Kommande märkning är planerad till torsdag 12.7, kvällsmärkning 16-21. Återkommer om det blir någon ändring,

Dagens fångst 30 juni 45 fåglar vara 12 adulta, 17 juvenila och 16 kontroller.
Art
Adult
 Juvenil
Kontroll
Rödhake Erithacus rubecula
1
3

Taltrast, Turdus philomelos


1
Kärrsångare Acrocephalus palustris
1


Ärtsångare Sylvia curruca
1


Trädgårdssångare Sylvia borin
3

2
Svarthätta Sylvia atricapilla

1

Lövsångare, Phylloscopus trochilus
2

2
Svartvit flugsnappare Ficedula hypoleuca
1


Entita Parus palustris


1
Blåmes Parus caeruleus


4
Talgoxe Parus major


5
Nötväcka Sitta europaea

3

Skata Pica pica

1

Stare  Sturnus vulgaris

1

Bofink  Fringilla coelebs
1
2

Grönfink Chloris chloris

1

Grönsiska Spinus spinus
2


Sävsparv Emberiza schoeniclus

5
1
SUMMA               45       
12
17
16