Translate

tisdag 24 mars 2015

2015 börjar ta form

En sån här vore kul att fånga i Kyrkybtjärn. Bilden av stjärtmes tagen på  Ottenby, Öland oktober 2014
Nu är schemat fixat inför CES märkningen 2015. Det är mycket preliminärt, så kolla alltid här på bloggen någon dag innan för att se hur vi ändrat beroende på väder och hur vi har möjlighet.

Jeanette & Johannes med två härmsångare 1 juli 2014

 Planerade datum 2015
Sö    10.5
Kväll
Sö    17.5
Kväll
Lö     30.5
Morg
Sö      7.6
Morg
Sö    14.6
Kväll
Sö    21.6
Kväll
Sö    28.6
Morg
Må   13.7
Kväll
Sö    26.7
Kväll
Fr       7.8
Kväll
Lö     15.8
Morg
Sö    23.8
Morg

Morgon = näten uppe kl 05 - 10
Kväll     = näten uppe kl 16 - 21


Jag lägger också in resultatet av årets märkning jämfört med de totala siffrorna sedan vi startade 2002. 

Art 2014 2002-2013 Latin
KRICKA   1 Anas crecca
TORNFALK   1 Falco tinnunculus
ENKELBECKASIN   2 Gallinago gallinago
SKOGSSNÄPPA 1 1 Tringa ochropus
STÖRRE HACKSPETT 1 2 Dendrocopos major
MINDRE HACKSPETT   1 Dendrocopos minor
LADUSVALA   9 Hirundo rustica
TRÄDPIPLÄRKA   7 Anthus trivialis
ÄNGSPIPLÄRKA 2 9 Anthus pratensis
GULÄRLA   13 Motacilla flava
SÄDESÄRLA 6 131 Motacilla alba 
GÄRDSMYG 2 1 Troglodytes troglodytes
JÄRNSPARV 26 96 Prunella modularis
RÖDHAKE 23 149 Erithacus rubecula
NÄKTERGAL   2 Luscinia luscinia
BLÅHAKE 3 41 Luscinia svecica
RÖDSTJÄRT 5 18 Phoenicurus phoenicurus
BUSKSKVÄTTA 11 93 Saxicola rubetra
KOLTRAST 5 38 Turdus merula
BJÖRKTRAST 4 59 Turdus pilaris
TALTRAST 6 52 Turdus philomelos
RÖDVINGETRAST 6 67 Turdus iliacus
GRÄSHOPPSÅNGARE   3 Locustella naevia
SÄVSÅNGARE 3 82 Acrocephalus schoenobaenus
KÄRRSÅNGARE   5 Acrocephalus palustris
RÖRSÅNGARE 1 10 Acrocephalus scirpaceus
HÄRMSÅNGARE 3 7  Hippolais icterina
HÖKSÅNGARE 1 1 Sylvia nisoria
ÄRTSÅNGARE 9 57 Sylvia curruca
TÖRNSÅNGARE 21 140 Sylvia communis
TRÄDGÅRDSSÅNGARE 25 171 Sylvia borin
SVARTHÄTTA 9 65 Sylvia atricapilla
GRANSÅNGARE 11 22 Phylloscopus collybita
LÖVSÅNGARE 57 538 Phylloscopus trochilus
KUNGSFÅGEL 1 4 Regulus regulus
GRÅ FLUGSNAPPARE   23 Muscicapa striata
MINDRE FLUGSNAPPARE   1 Ficedula parva
SVARTVIT FLUGSNAPPARE 9 121 Ficedula hypoleuca
SKÄGGMES (ny art 2014) 2   Panurus biarmicus
ENTITA 6 22 Parus palustris
TALLTITA   3 Parus montanus
SVARTMES   2 Parus ater
BLÅMES 12 243 Parus caeruleus
TALGOXE 24 185 Parus major
NÖTVÄCKA 2 17 Sitta europaea
TÖRNSKATA 4 42  Lanius collurio
NÖTSKRIKA   1 Garrulus glandarius
SKATA 2 12 Pica pica
KAJA   1 Corvus monedula
STARE 5 37 Sturnus vulgaris
PILFINK 4 175 Sturnus vulgaris
BOFINK 21 244 Passer montanus
BERGFINK 15 28 Fringilla montifringilla
GRÖNFINK 16 172 Fringilla coelebs
STEGLITS   8 Fringilla montifringilla
GRÖNSISKA 13 117 Chloris chloris
HÄMPLING   1 Carduelis cannabina
GRÅSISKA   22 Carduelis flammea
ROSENFINK   3 Carpodacus erythrinus
DOMHERRE 4 42 Pyrrhula pyrrhula
GULSPARV 7 104 Emberiza citrinella
VIDESPARV   1 Emberiza rustica
SÄVSPARV 47 393 Sävsparv
SUMMA 435 3918