Translate

fredag 12 april 2013

Ringmärkarschemat för 2013 är nu uteRingmärkarschemat för 2013 och resultatet 2012

 Sävsparven Sven. Han ringmärkets som gammal fågel 2007 och har sedan fångats alla år utom 2008. Bilden togs vid starten 6 maj förra året. Då var han minst 7 år. Sö    5.5
Kväll

Östra fågeltornet, parkera vid ladan.
Inga förkunskaper krävs. Matsäck och stövlar är bra att ha.
Ibland ändras dag beroende på väder och annat, ring,sms eller maila i god tid innan om du vill vara med.

Gittan Matsson 
 07 07 69 59 45

Fr    17.5
Kväll
Sö    2.6
Morg
Sö    9.6
Morg
Sö  16.6
Kväll
Sö  23.6
Kväll
On   3.7
Morg
To  11.7
Kväll
Fr   26.7
Kväll
Fr   9.8
Kväll
Lö 17.8
Morg
Sö 25.8
Morg
10 år av CES ringmärkning
Thomas Jågas, Lotta Bonde och jag startade CES projektet vid Kyrkbytjärn 2002 med 8 nät. 2004 ökade jag det till 11 nät och 2008 till 15 nät med hjälp av länsstyrelsen. CES måste köras i minst 5 år med samma antal nät vid samma plats och vid ungefär samma tid för att hålla mätbar statistik. Nu har vi kört vid Kyrkbytjärn i 10 år och de sista 5 åren med samma antal nät. 
Genom åren 2002-2012 har vi fångat 3474 fåglar i Kyrkbytjärn, Ingarvet samt i inom tornseglar och holk-projektet. Tack alla för härliga, spännande, sega, blöta, roliga, soliga, helt fantastiska ringmärkardagar!

Resultatet 2012
  • 372 nymärkta i CES projektet mellan 6 maj – 25 augusti 
  • 447 nymärkta i Kyrkbytjärn totalt, CES inräknat
  • 123 nymärka på Ingarvshöjden
  • 110 återfynd totalt av 86 individer. Högsta summan någonsin.
  • 99 ringmärkta i holkprojektet Bjursås ( 96 ungar och 3 ad av blåmes, talgoxe och sv v flug)
  • 32 ringmärkta tornseglare i Bodarna och Kniva. 16 ungfåglar och 16 adulta. Av de adulta fick 15 en ljuslogga fastsatt på ryggen. En adult återfångade vi och den fick en ny ljuslogga på ryggen. Vi väntar än på svar om den gamla ljusloggan har gett något resultat.
Nya arter för i år var en större hackspett och två unga kungsfåglar. Enkelbeckasinen som damp in i  nätet var också väldigt rolig även om vi fångat ett ex 2003. Sedan start har vi haft 62 olika arter i näten. Inte dåligt!
Den första kungsfågeln för platsen. En ungfågel med vikt 5,4 gram!
Roligaste återfynd var sävsparvhanen ”Sven” som jag märkte 2007 som 3+, dvs minst 2 år gammal. Han har dykt upp alla år utom 2008 sedan dess. En sävsparv som vi märkte 2008 och inte sett skymten av, dök upp igen 2012. Häftiga återseenden med tanke på att sävsparvar övervintrar söder om sundet och ner i Europa en bit.
Regniga och kyliga 2012 gav intressanta resultat. Blåmesarna hade ett uppsving i hela Sverige vad gäller häckningsresultat. Min egen teori var att eftersom de föder upp sina ungar på larver så lyckades de bra i jämförelse med insektsätarna. När jag sammanställde insektsätarna så visade det sig att jag tänkt fel. Svartvit flugsnappare och sädesärla hade också ett rejält toppår. Verkar som om det bara är vi, sångarna (trädgårds, törn, löv, säv sångare ) och rödhakarna som tyckte att det var en usel sommar?
Nu är det snart dags att fälla upp näten och laga hål inför kommande säsong. Starten vid Kyrkbytjärn sker på fågelskådningens dag 5 maj kl 16.00. Holkprojektet vid Hälsinggårdn/Roxnäs är nytt för i år. Där jag satt upp 25 holkar och ungarna ska ringmärkas innan midsommar. Resultatet kommer att gå att följa här på bloggen.

På med stövlarna och fram med kikaren!
Gittankvittran
PS – om någon inte kan hålla sig till 5 maj så är jag exkursionsledare vid isvaksspaning åt Falu Fågelklubb på onsdag den 17 april kl 18.30 längst ut på Långholmen vid gamla kraftstationen vid Masugnen. Välkomna!