Translate

måndag 25 april 2016

En av våra rödhakar har varit i Belgien

Det som vi alla ringmärkare drömmer om är just återfynd. Vart tar min fågel vägen? Det är liksom ringmärkningens kärna. Så händer det, ett mail från ringmärkarcentralen på Naturhistoriska museet - Vi informerar om återfyndet av fågeln med denna ring: 
Rödhake Erithacus rubecula- fågeln på bilden har inget med artikeln att göra. Den här märktes 14 september 2013 på Ingarvshöjden
CV 25303 märktes som årsunge den 28 september 2014 på Ingarvshöjden i Falun av Rebecka Jonpers. Lite mer än ett år senare kontrolleras den som adult av en ringmärkare i Bellem, OostVlaanderen i Belgien. Avståndet är 1 296 km. Troligen hade den varit där i trakterna av Belgien redan vintern 2014-15. Återkommit till Sverige sommaren 2015 och sedan fångats i nätet på väg söderut under höstflytten igen. Det står att den kontrollerades och släpptes - vem vet, den kanske återvänder hit igen? Tänk om vi får den igen? Jag klippte ut en karta som visar platsen i Belgien:

Visar Röhak 2014 -2015.JPG

Min uppmaning blir till alla - gå alltid in och rapportera ringar ni hittar! Formulär hittar ni på Rapportera fågelkring eller här:
http://www.nrm.se/forskningochsamlingar/miljoforskningochovervakning/rapporteraring/internetformular.3300.html

Snart börjar ringmärkningen!!! Se schemat nedan 
/Gittankvittran

onsdag 13 april 2016

2016 års Ringmärkarschema

Ringmärkning vid Kyrkbytjärn, Vika i Falun 2016. Ändringar i schemat meddelas här på bloggen dygnet innan eller facebooksidan Faluns ringmärkare ( startar inom kort).

Steglits Carduelis carduelis,  ringmärkt vid Kyrkbytjärn 6 juni 2016
Östra fågeltornet, parkera vid ladan. Inga förkunskaper krävs. Matsäck och stövlar är bra att ha. Ibland ändras dag beroende på väder och annat. Kolla bloggen dagen innan för eventuella ändringar. Ringmärkning har åldersgräns 18 år, men barn är välkomna i vuxnas sällskap.
Vid frågor, kontakta  (ej timmen innan, då näten sätts upp)
Gittan Matsson         tel  076 125 07 77  gittan.matsson@gmail.com
Jeanette Chrisander tel  076 117 72 61
Stig-Åke Svensson   tel  070 561 12 01

Preliminärt ringmärkarschema 2016, dagar och folk kan ändras!Kväll    = näten uppe kl 16 - 21 Morgon = näten uppe kl 05 - 10

Ringmärkare

Assistenter

sö 8.5
Kväll
Jeanette
Stig-Åke
Magnus , Linnea
lö 21.5
Kväll
Stig-Åke
Magnus, Linnea,
Henny, Tysk Jan
sö 29.5
Morg
Stig-Åke
Henny, Tysk Jan, Peter
må 6.6
Morg
Jeanette
Peter, Tysk Jan
fre 17.6
Kväll
Jeanette
Peter (Henny)
sö 26.6
Kväll
(Gittan)
(Henny)
fre 1.7
Morg
(Gittan)

on 13.7
Kväll


on 27.7
Kväll

(Jan)
sö 7.8
Kväll

Jan
lö 13.8
Morg
Gittan

sö 21.8
Morg
Gittan
Jan

fredag 8 april 2016

Sammanställning av 2015 års märkning

Sista höstmärkningen vid Ingarvshöjden 25 september , rödhake Erithacus rubecula
2015 ringmärktes 763 fåglar och 143 stycken kontroller av 103 individer. Inte i närheten av 20012 års resultat, men bättre än 2013 och 2014. Ringmärkningen i Falun omfattar  
1) CES i Kyrkbytjärn maj - aug
2) Ingarvshöjdens höstmärkning,
3) Holkprojekt vid Roxnäs
4) Tornseglarprojket i Kniva och Bjursås med ljusloggers CanMove-projekt.

Årets enda kungsfågel Regulus regulus, togs vid Kyrkbytjärns sista märkdag 26 sept

Roligaste arten var en busksångare som fångades 28 juni under CES-projektet! Kul var också den tornseglare som återvände till Bjurs för 5:e året i rad och fick ljusloggan avtagen. Lättare packning till Liberia!  Årets alla 22 stycken blåhakar fångades mellan 4-12 september. Mest hanar och ungfåglar!

Två av årets 22 blåhakar Luscinia svecica
Ringmärkartruppen utökades också med Stig-Åke Svensson. Välkommet eftersom Rebecka endast kan komma på besök numera eftersom hon bor i Edsbyn.
Stig-Åke har just ringmärkt en  av blåhakarna Luscinia svecica

CES vid Kyrkbytjärn som hållit på på samma sätt sedan 2008, gav mellan 9 maj - 23 aug märkning av 310 fåglar och 107 kontroller av 88 individer. CES projektet innebär en standardisering där man har samma antal nät, vid ungefär samma datum och vid samma tidpunkt under 12 tillfällen maj - aug, Redan 2002 startade jag, Thomas Jågas & Lotta Bonde projektet med  bara 8 nät. Under 2008-2015 har jag haft 15 nät hela tiden vilket ger en bra serie med värden av häckande fåglar. 
Arter som har visat en ökande trend är sävsångare, trädgårdssångare och taltrast.
Arter som visat minskande trend är rödvingetrast ( den visar minskning i hela landet) andra som minskar är buskskvätta, grönfink, gulsparv och sävsparv. Buskskvättan försvann när åkerkanterna runt Kyrkbytjärn rensades från buskar. Grönfinken är smart och har lärt sig näten. Sävsparvens och rödvingetrastens minskning är oförklarliga och mer oroande.

 

Efter att CES är avslutad så sker pedagogiska ringmärkningar med klasser och barn. Här plockar Stig-Åke ur en fågel när Oliver, Lalo & Tilda tittar på. Kul var det också att fånga trollsländor.
Lalo håller en rödhake Erithacus rubecula, och Tilda väntar på sin tur
Här är resultatet från holkprojektet samlat. 21 holkar sattes upp 2013 som ett LONA projekt för gymnasiestudier
Antal holkhäckningar
Antal ringmärkta ungar

2013
2014
2015

2013
2014
2015
TAOXE
6
8
7

37
40
30
BLMES
1
4
3

6
16
6
SVFLU
6
4
2

35
19
11Tornseglarprojektet som pågått hos Leif & Elsa i Kniva samt Birger & Gunilla i Bodarna, Bjursås startade 2011. Sedan dess har 40 ljusloggar sats på och  9 stycken av dessa har kommit tillbaka.  LÖoggarna visar var fågeln varit under vintern. Från 2015 ska jag endast plockade av ljusloggar och  inte sätta på nya. Under juli plockades 4 st från Kniva och 2 st från Bjurs. En av de från Bjurs var 38:an som återvänt årligen och fått ny logg. 8 ungar ringmärktes i bona. 

Här nedan följer en del bilder från september–december 2015! Nu stundar snart ny säsong och ringmärkarschemat för 2016 läggs snart ut här!

Hans och Siri besökte Ingarvet 12 september och släpper här en järnsparv Prunella modularis
Henny och Urban ringmärker på Ingarvshöjden 12 septembber - här en blåhake Luscinia svecica

Ingarvshöjden bird observatory :-) med Stig-Åke och Peter 
Ung törnskata  Lanius collurio på Ingarvshöjden 5 september, en av de två vi fångade under året.

 
Den enda steglitsen  Carduelis carduelis en av tre vi fångade 2015, en ungfågel 10 sept Kyrkbytjärn . En sävsångare Acrocephalus schoenobaenus, i vackert morgonljus 25 sept Ingarvshöjden
Är det månne en brunsiska Carduelis flammea cabaret. Ja, vi antog det sista märkningen vid Kyrkbytjärn 26 sept
Årets enda gärdsmyg Troglodytes troglodytes togs den sista märkdagen vid Kyrkbytjärn 26 sept
Teamet som tog ner näten för säsongen jag & Rebecka . En fantastik avslutning vid Kyrkbytjärn 26 sept med 97 fångade fåglar! Jag har en blåmes Parus caeruleus och Rebecka en sävsparv Emberiza schoeniclus i handen

Avslutnigsvis en kul grej som jag och Stig-Åke provade 5 december i Säterdalen. Efter mycket slit så fångade vi en strömstare Cinclus cinclus