Translate

tisdag 6 januari 2015

Packar ihop och lagar nät 3 och 5 oktober 2014

Årets sista fågel blev en gråsparvhona som jag hade märkt hemma 2011. En fin avslutning tycket jag och Lalo.
Så var den här säsongen slut och totalt märktes 765 fåglar. Då är allt inräknat som  tornseglarprojektet och holkmärkningen.  Kontroller gjordes av 126 stycken.

Den art vi fångade mest av var järnsparv som Ingarvet verkade svämma över av. 100 st totalt.
I Kyrkbytjärn var det normal balans med mest lövsångare , 57 st, följt av sävsparv 47 st.

Här kommer några bilder från de sista arbetsdagarna med hopplock av Ingarvshöjdens märkplatser och nätlagning hemma på Hagagatan i Falun
Ett nät fick sitta upp medans vi tog ner rep och störar. Vi fick 4 fåglar, en rödhake, en gransångare, en talgoxe och en....
Gråsiska, juv,  som nästan gick åt det bruna hållet, men den fick vara en cafla.Carduelis flammea 

Därefter var dte bara några nätlagningsdagar hemma i trädgården. Det blev en och annan fågel. Roligast var tamduvan som vi bara titta på och släppte.

 Grannen Alma kom och ville hålla en blåmes  Parus caeruleus, liksom kompisen som också fick en blåmesLalo släpper en av de sista , en talgoxe Parus major


Skäggmes i Kyrkbytjärn
Skäggmes Panurus biarmicus

Den 26 september blev sista ringmärkardagen vid Kyrkbytjärn . Spänningen var stor eftersom det synts 4 skäggmesar  i vassen längs Kyrkbytjärns nordöstra sida sedan en vecka tillbaka.  Naturligtvis satte jag upp ett nät i kanten av den vassen.Det stod en hel del folk där, bland annat Ingalill Andersson Paulsen som har ringmärkt, så jag kunde lugnt springa tillbaka till de andra näten. Det gick inte mer än 20 minuter innan telefonen ringde  "- Det sitter 2 skäggmesar i nätet!"
Jag släppte allt i tornet och sprang dit. Tryggt att se att Ingalill redan plockat den ena.  Eftersom det var en bra märkardag så var jag tvungen att hasta till tornet och märka och fota fskäggmesarna. Dom bars sedan tillbaka och släpptes tillsammans på det ställe vi fångat dom.

Jag blev lite osäker på åldersbestämning...när ruggar dom ? Skäggmesar har ju en speciell ruggning där ungfåglar direkt övergår i adult dräkt...men när sker det?
Jag fick för mig att det kunde vara 2 unga honor...men sedan sas 2 adulta. Tur att jag har vänner som kan det där - efter samtal med Bo Nielsen stod det klart att de är färdigruggade i slutet av september och därmed omöjligt att bestämma! Åldern blev därför 1+!
Ingalill vid nätet med en skäggmes Panurus biarmicus i påsen.
Lars Wallström, Hans Hedin, Thomas Möller, Jag och skäggmes, Patrik Engberg, Tysk Jan Eriksson, Ingalill A-Paulsen
Med 11 nät uppe och perfekt ringmärkardag, så blev det totalt 53 fåglar av 15 arter. En av dessa var den 3:e gärdsmygen genom tiderna. Den första var en ungfågel som fångades 30 sept 2008. Nummer 2 var en ruggande adult 23 september i år och denna var en ungfågel. Kul!

Kyrkbytjärns tredje gärdsmyg Troglodytes troglodytes, en ungfågel
Studie framifrån
Några av skäggmesskådarna stannade kvar och deltog i ringmärkningen Därefter plockades nätpinnar in och Falu Bird Observatory stängde för året. . 
Patrik Engberg håller en talgoxe Parus major
Brita Wallbom ska snart släppa en sävsparv Emberiza schoeniclus

Resultatet för sista Kyrkbytjärnmärkningen  den 26 september 2014 blev följande:
Art
Adult
Juvenil
Kontroll
Ängspiplärka, Anthus pratensis

1

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes

1

Järnsparv, Prunella modularis
5
6
1
Rödhake, Erithacus rubecula

3
1
Rörsångare Acrocephalus scirpaceus

1

Svarthätta Sylvia atricapilla

1

Gransångare, Phylloscopus collybita

6

Skäggmes Panurus biarmicus

2

Blåmes Parus caeruleus


1
Talgoxe Parus major
3
3

Bofink  Fringilla coelebs
4
2

Bergfink Fringilla montifringilla

3

Domherre Pyrrhula pyrrhula


1
Gulsparv Emberiza citrinella
1


Sävsparv Emberiza schoeniclus

7

SUMMA     53
13
36
4