Translate

söndag 20 augusti 2017

Rödhakemorgon kryddat med två nya CES arter


En ny CES art, nötskrika, Garrulus glandarius
När näten sattes upp vid 4-tiden var det klar sikt, sen vällde dimman in och allt blev blött! Så även kameralinsen som gav en del softade foton. Jag, Jennie och Tyskjan märkte och kontrollerade 40 fåglar denna morgon av 13 arter.  Framåt kl 9 blev det strålande sol och sommarväder. Då åkte snabbt regnbyxor och tröjor av.

Första rundan gav nästan bara rödhakar och de blev i särklass dagens vanligaste art med totalt tre nymärkningar och 16 kontroller. 
Rödhakemorgon! Många ungfåglar började se ut som denna....
..men det fanns många som hade en hel del kvar av ungfågeldräkten
Denna första runda satt även en gärdsmyg i nätet som Jan smidigt fick loss. De små köttbullarna brukar vara hemska på att trassla in sig. Vi har tidigare inte fångat någon gärdsmyg innan september och aldrig tidigare under CES som genomförs maj - augusti. Förra året var det ovanligt mycket gärdsmygar då vi märkte 11 stycken i Kyrkbytjärn (5) och på Ingarvshöjden (6). Tidigare hade vi endast märkt 4 stycken, alla vid Kyrkbytjärn. Troligen finns det mycket gärdsmygar kvar av förra årets goda häckningsresultat.
Ny art för CES, en gärdsmyg, Troglodytes troglodytes
Vid 8-tiden  hade vi åter en ny CES art. Det var två skräniga nötskrikor som fastnat i vinkelnätet nedanför tornet. Tidigare har vi fångat 2 stycken och båda i september, en 2008 och en 2009. Aj, vad de bits!
                         

Vackra fjädrar på nötskrikans Garulus glandarius, vinge. Samma som ögonfärgen

En rörsångare, första för i år, gav mig lite huvudbry. Den gav intrycket av en kärrsångare med jämnfärgad rygg och övergump, lite mer ljusbrun än rödbrun. Fötterna var också gula och skrynkliga som kärrsångare. Men de tabeller vi har över vinge och notch gav tydlig rörsångare.
Rörsångare, Acrocephalus scirpaceus, med kärrsångarlika fötter.
Kanske årets sista törnsångare, Sylvia communis, blev en kontroll av en vacker gammal hane
Det här var näst sista CES. Sista gången genomförs söndag morgon den 27 augusti - om vädret vill.

Dagens fångst den 17 augusti gav 40 fåglar av 13 arter
Art
Adult
Juvenil
Kontroll
Trädpiplärka Anthus trivialis

1

Gärdsmyg Troglodytes troglodytes

1

Rödhake Erithacus rubecula
1
2
16
Taltrast, Turdus philomelos

1
1
Rödvingetrast Turdus iliacus
1


Rörsångare Acrocephalus scirpaceus

1

Törnsångare Sylvia communis


1
Svarthätta Sylvia atricapilla


2
Lövsångare, Phylloscopus trochilus
1
4

Blåmes Parus caeruleus


2
Talgoxe Parus major


2
Nötskrika Garrulus glandarius

2

Grönfink Chloris chloris
1


SUMMA   40
4
12
24

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar