Translate

söndag 25 augusti 2013

CES ringmärkningen avslutad för säsongen

Årets sista CES var solig, men frostkall. Tyskjan och en domherre i förgrunden
Frostnupet
I fredags körde jag 12:e CES märkningen och därmed årets sista. Tyskjan kom och hjälpte mig denna soliga vardag och vi fick in 24 fåglar av 10 arter. Om jag räknat rätt så har vi fått ihop 297 nymärkningar i år - jämfört med förra årets 370. Kontroller blev 77 och förra året 101. Som väntat var det sämre fångst i år.Nya årsarter blev skogssnäppa och större hackspett.
En morgontrött rödvingetrast som ruggar, se handpenna 2 med spolskaft
Morgonstunden var kall med höstens första frost! Flera adulta rödvingetrastar var ändå mogonpigga och fastnade i näten. En kontroll av en taltrast som märktes 2012 som 2+ redan då. Den har inte kontrollerats sedan dess och helt plötsligt är den här igen. Spännande! Lägg märke till de tydliga trastfläckarna en minst 5 år gammal taltrast har. 
En gammal kompis som jag inte sett sen 2010 då hen fick en ringmärktes 3 sept. Kanske tar vi den längs flyttstråket?
aj!
Ung svarthätta, allt tyder på hona, men den fick än så länge hen beteckning.
Domfru adult hona
Domherrar av alla sorter även denna dag. Inget särskilt upphetsande, men det är spännande även med bofinkar. 
Kontroll av en gammal bofink hane som vi ringmärkte i våras - som gammal även då såklart

En leopard som vilar i ett träd. nej, en trött fläckig ung rödhake som var lite kall. Efter en stund i solen så piggnade den till och flög iväg.
Tyskjan blåser fett på en rödhake som är en långt gången årsunge
Nu blir det sporadiska märkningar här och där. Idag , söndag så var jag på Ingarvet en stund. Ska snart blogga om det..
Morgonen den 24.8 gav:
Art
Adult
Juv
Kontroll
Järnsparv

1

Rödhake

1
1
Taltrast


1
Rödvingetrast
4

1
Törnsångare

2

Svarthätta

1

Blåmes
1

1
Bofink

3
1
Domherre
2
2
1
Sävsparv

1

Summa 24
7
11
6

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar