Translate

tisdag 25 juli 2017

De adulta har börjat lämna oss nu

En av kursdeltagarna från Sätergläntan får känna och uppleva hur en buskskvätta känns i handen.
Det blev en mycket fin sommarkväll med många ungfåglar. 45 fåglar av 15 arter. De flesta av de adulta fåglarna var i stark ruggning och hade inte mycket fett eftersom de knappt kunde flyga med de halvt utvuxna fjädrarna.  Ofta flyttar de äldre söderut före ungfåglarna, särskilt bland insektsätarna, och det märktes denna kväll.  Förra gången fångade vi åtta adulta lövsångare  och denna kväll endast en.
Märkbart var att alla skrattmåsar lämnat Kyrkbytjärn för säsongen. De är här så kort tid och saknaden blir stor när de försvinner...då är det så tydligt att det mörker och kyla väntar bakom hörnet.
En av alla 23 ungfåglar vi fångade, en törnsångarunge, Sylvia communis, med sidenmjuk, fräsch fjäderdräkt.
Vi hade mycket trevligt besök vid Falu bird observatory denna märkning. En grupp från fågeltäljarkursen vid Sätergläntan kom och fick känna på fåglarnas olika kroppsform och  små detaljer.  Kursledaren Nicke Helldorff från Eskilstuna är en god vän och ringmärkarkompis. Även en annan erfaren ringmärkare, Johan Elmberg, var på besök.
Kvällens team bakom en ung sävsparv, Emberiza schoeniclus. Jennie, Jonatan, Maja, Jakko och Johan.
En vacker grönfink, Chloris chloris, nästan lika färggrann som en papegoja.
Ännu en färggrann, men med bortruggade stjärtfjädrar, en gulsparvhane, Emberiza citrinella.
Två ungdomar - Jonatan och Talgoxen, Parus major.
Kursdeltagare från Sätergläntan känner på den lilla lövsångarkroppen. Ingen skulle tälja just den arten, utan kraftigare fåglar som domherrar, kungsfiskare, koltrast och nötväcka.
Fågeltäljargruppen från Sätergläntan hade lyxig matsäck
Kära gamle lövsångarkompis, Phylloscopus trochilus, som ringmärktes 2013 som adult och varit hos oss alla somrar utom 2016 då vi inte lyckades fånga hen.
Svarthätta, Sylvia atricapilla, med väldigt spetsig näbbspets.
Kvällssuddig bild av Maja med en ung rödhake, Erithacus rubecula, som börjar få den vuxna röda hakan.
Nästa gång, sista kvällsmärkningen, är satt till den 11 augusti mellan kl 16-21 
Dagens fångstresultat den 24 juli
Art
Adult
Juvenil
Kontroll
Rödhake Erithacus rubecula
1
4
5
Buskskvätta Saxicola rubetra
2
1

Koltrast Turdus merula

1

Björktrast Turdus pilaris
1
1

Rödvingetrast Turdus iliacus
1


Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1
4
1
Törnsångare Sylvia communis

2

Trädgårdssångare Sylvia borin

1

Svarthätta Sylvia atricapilla
2
1
2
Lövsångare, Phylloscopus trochilus
1
2
1
Grå flugsnappare, Muscicapa striata
1


Talgoxe Parus major

2

Grönfink Chloris chloris
1


Gulsparv Emberiza citrinella
2
1

Sävsparv Emberiza schoeniclus

3

SUMMA   45
13
23
9

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar