Translate

torsdag 11 augusti 2016

Lövsångarna dominerade 10:e CES

Boel och lövsångaren Phylloscopus trochilus studerar varandra! Foto:Hansa Andersson
10:e CES genomfördes 7 augusti och det blev en fin kväll med lagom mycket fågel och folk. 36 fåglar fångades in av 12 arter. Tyvärr har vi inte haft så här dåliga fångtssiffror på säsongen sedan 2012. Det är tydligt att tropikflyttarna haft problem. Några har också mycket sena häckningar. Vi fångade även några riktigt unga sävsångare, trädgårdssångare och rödvingetrastar som just lämnat boet. Det går förhoppmomgsvis bra om det blir en varm augusti.
En av de tre mycket unga sävsångarna Acrocephalus schoenobaenus vi fångade. Vingpennorna hade ännu inte vuxit färdigt. Pull 1 alltså
Emma Billbäck från Rättviks viltjour. Jaakko kollar att alt går rätt till.
Emma Billbäck från Rättviks Viltjour besökte oss för att få in några greåå vid ringmärkning. Hon fixade storlke 3 galant! Om du hittar en skadad eller övergiven fågel, eller djur i största allmänhet, så kontakta Emma på 0730 24 68 24. Mer info finns på www.rattviksviltjour.se
Emma ringmärker sin första rödvingetrast Turdus iliacus Foto:Hansa Andersson
Många fina bilder och kanske fler än vanligt på den här bloggen. Ja, det går inte att låta bli när den suveräna fotografen och ringmärkarassistenten Hansa Andersson delade med sig av sina foton han tog under ringmärkningen.

Årets första törnskata Lanius collurio. En ungfågel som var ovanligt snäll och skapade inget blodvite. Foto:Hansa Andersson
Lisa och Boel var två, oberoende av varandra nya fågelintresserade som hört av sig i veckan och kom med. Kul, vi behöver alltid fler assistenter och ringmärkare. 
Här släpper Lisa en trädgårdssångare Sylvia borin. Foto:Hansa Andersson
En typiskt adult, ruggande rödvingetrast Turdus iliacus. Dom tas ofta för sjuka individer eftersom många inte vet att många fågelarter tappar alla sina fjädrar efter häckningen och ersätter dom med nya under 1-2 veckor. Foto:Hansa Andersson
Ja, dom ser faktiskt riktigt klena ut - men skenet bedrar!
Ung taltrast Turdus philomelos. Foto:Hansa Andersson
Ung svarthätta Sylvia atricapilla, som troligen är en hona. En hane borde fått några svarta fjädrar på huvudet vid det här laget. Foto:Hansa Andersson 
Rödhaken Erithacus rubecula har snart fått den adulta dräkten med röd haka. Foto:Hansa Andersson
En av de fyra unga ärtsångarna Sylvia curruca som fångades tidigt på kvällen. De drar runt och äter av bären i solskenet. Foto:Hansa Andersson
Alf fick en kompis i handen - en ung lövsångare Phylloscopus trochilus
Kul med släppbilder. Här far en rödvingetrast Turdus iliacus iväg ur Linneas hand i kvällssolen. 

Den sista trädgårdssångaren Sylvia borin var en skrikig sak. Den lät non stop!  Även här när den just släpps.Troligen var den full av flytt-hormoner och skulle ge sig iväg under kvällen. Den hade fyllt på fettförrådet rejält och klassades till fett 5. Linnea i förgrunden och Tyskjan där bak. 
Kvällens sista fågel blev en björktrast Turdus pilaris. Sensommarmörkret hade lagt sig över nejden och den fick ringmärkas i pannlampans sken
Nästa gång blir troligen på lördag den 13 aug som schemat säger....men som vanligt finns det ett litet regnhot.  Återkommer  på fredag om definitivt,  Morgonmärkning vilket betyder att näten är uppe mellan kl 05-10

Den 7 augusti fick vi följande fångstresultat
Art
Adult
Juvenil
Kontroll
Rödhake, Erithacus rubecula

1
1
Björktrast Turdus pilaris
1


Taltrast, Turdus philomelos

1
1
Rödvingetrast Turdus iliacus
1
2

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus
1
3
1
Ärtsångare Sylvia curruca

4

Trädgårdssångare Sylvia borin
1
4

Svarthätta Sylvia atricapilla

1

Lövsångare, Phylloscopus trochilus

8
1
Nötväcka Sitta europaea


1
Törnskata Lanius collurio

1

Bofink  Fringilla coelebs

2

SUMMA    36
4
27
5

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar