Translate

fredag 29 juli 2016

Hösten kryper närmare 28 juli


En härlig ringmärkarkväll med 13 arter. Från vänster Urban, Jeanette, en ung hane grönsiska Carduelis spinus, Bo och Solgerd Johansson, Tyskjan.. 
Alla skrattmåsar och tärnor har dragit från Kyrkbytjärn! Ja, det är väl ett hösttecken om något. Det är alltid lika sorgligt. Bruna kärrhökarna verkar bara ha fått ut en unge och likaså skäggdoppingarna. Kyrkbytjärn är alldeles för igenväxt med näckrosor nu. Grönbenorna springer på vattenytan. Hoppas det blir en restaurering i framtiden.

Kvällen rivstartade med 18 fåglar innan första rundan! Det var små grupper med strykande fåglar som drog längs Sörboån. Därefter var det ett lagom flyt under hela kvällen. Hela 36 fåglar fångades och av dessa var 32 ungfåglar. Många adulta har redan dragit söderut. 
Den enda kontrollen var en sävsparv som märktes 2014 som ungfågel. Den kontrollerades även 2015 och har hittat tillbaka även i år. 

De unga ärtsångarna Sylvia curruca har börjat sträcka och vi såg sm¨flockar blandad med buskskvättorna
Hela fem buskskvättor Saxicola rubetra fångades. Här en av de två adulta. Den här hanen utan stjärt och i full ruggning.
En ung hane bofink Fringilla coelebs som börjar få lite rött på bröstet.
En riktigt gammal svartpannad hane bofink Fringilla coelebs som ruggar.
En av de unga svartvita flugsnapparna Ficedula hypoleuca. Den här hade inte hunnit så långt i sin postjuvenila ruggning
medans den här, något äldre kompisen, i stort sett var klar att dra till centrala Afrika.
Dagens team var Tyskjan, Urban, Jeanette och så jag som kom lite sent.
Årets första nötväcka Sitta europaea. En ung hane
Många unga svarthättor Sylvia atricapilla har ännu inte ruggat huvudet så det går inte att avgöra om det ska bli en hona eller hane. Pedagogisk bild med hane och hona i bakgrunden
En vacker ung sävsparvhane Emberiza schoeniclus var en av de sista för dagen
Allra sist tog Tyskjan på sig bidräkten och rensade ringmärkarkuren från getingbon.
 Nästa gång siktar vi på söndag 3 augusti. Besked kommer när det närmar sig.

Dagens fångst, 28 juli gav 36 fåglar av 13 arter
Art
Adult
Juvenil
Kontroll
Rödhake, Erithacus rubecula

1

Buskskvätta Saxicola rubetra
2
3

Sävsångare Acrocephalus schoenobaenus

1

Ärtsångare Sylvia curruca

4

Trädgårdssångare Sylvia borin

2

Svarthätta Sylvia atricapilla

1

Lövsångare, Phylloscopus trochilus

4

Sv.v.flugsnappare Ficedula hypoleuca

2

Talgoxe Parus major

6

Nötväcka Sitta europaea

1

Bofink  Fringilla coelebs
1
3

Grönsiska Carduelis spinus

1

Sävsparv Emberiza schoeniclus

3
1
SUMMA    36
3
32
1Inga kommentarer:

Skicka en kommentar